Z kroniki Szkoły Podstawowej Nr 2

         W roku szkolnym 1961/1962 uroczyste rozpoczęcie miało trochę inny charakter niż w poprzednich latach. Odbyło się na boisku Szkoły Podstawowej Nr 1. W tym dniu dokonano podziału uczniów według rejonów na trzy szkoły. Podzielono dzieci na rejon Szkoły Podstawowej  Nr 1,  Szkoły Podstawowej przy Liceum Ogólnokształcącym i nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej Nr 2. Kierowniczką nowej szkoły została pani Henryka Brzostowska. Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podst. Nr 2 przez pierwsze trzy dni nauki korzystali z gościnności Szkoły Podst. Nr 1. Symboliczne wręczenie kluczy do nowej szkoły na ręce kierowniczki Henryki Brzostowskiej nastąpiło 4 września 1961 roku o godz. 10.00. Klucze wręczył naczelny inżynier Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego pan Betlejemski. W tym wydarzeniu brali udział zaproszeni goście, m.in. inspektor szkolny pan Roman Żmuda, grono pedagogiczne, dzieci i rodzice. Po uroczystym otwarciu zwiedzano budynek szkoły.

         Szkoła liczyła 15 oddziałów, do których uczęszczało 606 uczniów. Naukę na pierwszą zmianę rozpoczynało 12 oddziałów, a pozostałe 3 przychodziły na drugą zmianę. W szkole od początku funkcjonowała biblioteka i świetlica szkolna, zapewniając dzieciom opiekę i dożywianie. Przez pierwszy rok szkoła nie posiadała sali gimnastycznej, którą ze względu na zmianę konstrukcji ścian ceglanych na konstrukcję żelbetonową oddano w sierpniu 1962 roku.

         Szkoła borykała się z wieloma problemami w pierwszym i drugim roku pracy. Nieszczelne okna, przez które w czasie deszczu dostawała się woda, sala gimnastyczna była właściwie „zalewana”, niedostateczna ilość opału tak, że dzieci często były zziębnięte.

         W szkole już w pierwszym roku pracy funkcjonowały: kółko techniczne, gospodarstwa domowego, chór i zespół taneczny oraz organizacja harcerska. Szkoła odniosła również swój pierwszy poważny sukces zajmując I miejsce w powiatowym Konkursie czytelniczym.

         Pierwszymi nauczycielami uczącymi w Szkole Podstawowej Nr 2 byli : Henryka Brzostowska, Stanisława Antonkiewicz , Barbara Chmielewska , Hanna Czajka , Genowefa Krefta, Wiesław Kroczka, Latańska, Elżbieta Miłosz, Sabina Osińska, Marian Pielak, Zofia Pieniek, Zenobia Płatek, Stefania Sas, Irena Terlikowska, Regina Uba, Stanisława Zasławska.

...”Kierowniczka ob.Brzostowska, pełna energii i ambicji „stawała na głowie” ze swoim dobranym, jednolitym, zgodnym, młodzieżowym i pełnym ochoty do pracy gronem pedagogicznym, aby szkoła pracowała na wszystkich obrotach...”

         Wszystkie wykorzystane informacje pochodzą z Kroniki Szkoły Podstawowej Nr 2  w Nowym Dworze Gd. lata 1961/62.