A oto pracownicy naszej szkoły

Nauczyciele klas I - III

 I  

 II

III

Ia - Renata Jażdżewska-Baran

Ib - Aniela Rojek

 

IIa -  Ewa Szala

IIb - Lidia Lubrant

 

IIIa - Wioleta Samuś

IIIb -   Iwona Szydłowska

IIIc -   Iwona Kluczek

j.angielski: Anna Kraska, Agnieszka Zacharska,

religia: Izabela Ruszkowska

  Nauczyciele klas IV - VI

Język Polski: Halina Gross, Małgorzata Rudnicka, Anna Pająk
Matematyka: Adam Doba, Marlena Czerwicka, Anna Duchalska
Przyroda: Justyna Mucha, Katarzyna Szafran, Anna Hrycyna
Język angielski: Anna Kraska, Ewa Witczak, Agnieszka Zacharska
Język niemiecki Piotr Opitz
WF: Dariusz Aszyk, Piotr Cieśluk, Marcin Białkowski, Seweryn Jażdżewski
Muzyka: Katarzyna Szafran
Historia: Łukasz Michalski, Izabela Stefaniak
Zajęcia techniczne: Dariusz Winiarski
Zajęcia komputerowe: Robert Zakaszewski, Rafał Ruszkowski
Religia:   Rafał Ruszkowski, Izabela Ruszkowska
Plastyka: Dariusz Winiarski
Fizyka Anna Duchalska
Chemia Marzena Hawryluk
Doradztwo zawodowe Piotr Opitz
Wych. do życia w rodzinie: Elżbieta Wyżlic
Wychowawca Świetlicy: Marlena Bielak, Małgorzata Gajewska, Anna Hrycyna
Bibliotekarka: Barbara Stokłos
Pedagog: Iwona Wasilewicz
Nauczyciel wspomagający: Elżbieta Wyżlic, Agnieszka Grot-Bednarska, Ewa Szewczyk
Logopeda Małgorzata Gajewska
Biologia Justyna Mucha
 

Obsługa szkoły

Sekretarz szkoły: Iwona Kownacka
Księgowa:  Iwona Stokowska
Konserwator Tadeusz Rybak
Panie odpowiedzialne za porządek w szkole Bogusława Adamowicz, Ewelina Stokłos, Teresa Kołodziejczyk, Elżbieta Janułajtys, Jadwiga Rezmer, Danuta Zygnerska
Referent ds. zaopatrzenia Irena Kloc
Obsługa kuchni Krystyna Adamowicz

szefowa

Stanisława Sąsiadek